Met ingang van 25 mei 2018 is het verplicht om nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. In onderstaand document ligt vast wat BUSY YOU – The Feelgood Company doet met jouw gegevens, om jouw informatie zo goed mogelijk te beschermen en te borgen.

Privacyverklaring

BUSY YOU – The Feelgood Company, gevestigd aan Woubruggestraat 28 II, 1059 VS te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.busy-you.com
Woubruggestraat 28 II
1059 VS Amsterdam
06 25 078 641
jolanda@busy-you.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

BUSY YOU – The Feelgood Company verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BUSY YOU – The Feelgood Company verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolanda@busy-you.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BUSY YOU – The Feelgood Company verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Verzenden van ons infobulletin.
 • BUSY YOU – The Feelgood Company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BUSY YOU – The Feelgood Company neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

BUSY YOU – The Feelgood Company gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Contactformulier website.
 • onlineafspraken.nl voor het online boeken, verzetten of annuleren van afspraken.
 • Mailchimp, t.a.v. versturen van het infobulletin. Hierbij is er een uitschrijfmogelijkheid per mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BUSY YOU – The Feelgood Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens opgegeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten, 7 jaar, we zijn dit wettelijk verplicht voor onze administratie.
 • Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren, tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn.
 • Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat je je uitschrijft.
 • Gegevens die verband houden met de gezondheid die zijn achtergelaten bij het invullen van het intakeformulier, 15 jaar, de wettelijke bewaartermijn van dossiers.

Deze gegevens noteren wij op onze eigen laptop, op eigen harde schijf en voorzien van wachtwoorden.

Delen van persoonsgegevens met derden

BUSY YOU – The Feelgood Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan de accountant, de webbouwer, onze mailprovider. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. BUSY YOU – The Feelgood Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BUSY YOU – The Feelgood Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens persoonlijk vragen aan ons of een verzoek sturen naar jolanda@busy-you.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BUSY YOU – The Feelgood Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BUSY YOU – The Feelgood Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jolanda@busy-you.com of telefonisch op 06 25 078 641.